[underline title=”KAJ OMOGOČA najem programa IZIPOS”][/underline] [one_half] [animation_container] [animation type=”fadeInLeft” delay=”0.6s”]
[accordion_item title=”ASORTIMAN” active=””] Osnova obdelave je baza podatkov o prodajnem asortimanu, ki ga sestavljajo artikli in storitve, razvrščeni v skupine in podskupine, poslovni partnerji (kupci, dobavitelji, mali in veliki davčni zavezanci) in ostali matični podatki.[/accordion_item] [accordion_item title=”GLAVNO OPRAVILO”] je vnašanje podatkov o prometu, to je NABAVA (naročanje, prejem blaga v obratovalnico, kalkulacija, nivelacija zaloge ob spremembi cene, prevzemni list);
PRODAJA (fakturiranje artiklov in storitev, sestavljanje ponudb in predračunov, rezervacija zaloge, evidentiranje plačil faktur, izdaja garancijskih listov).
MALOPRODAJO je možno izvajati s pomočjo PC-blagajne, na kateri izpisujemo »paragonske bloke« – »blagajniške listke« na POS tiskalnik na ozek papir ali papirne rolice. Pri tem je možna tudi uporaba čitalnika črtne (bar) kode ali »pametne« tipkovnice za izbiro artiklov v gostinstvu. V gostinskih obratih, kjer ponujajo prehrambene artikle, je možen vnos prodaje po mizah, na katere dodajamo promet in na koncu izpišemo blagajniški list ali originalni račun za pravno osebo. Prt takšni obdelavi se avtomatsko ob vnosu prometa izpiše tudi naročilo za hrano za kuhinjo.[/accordion_item] [accordion_item title=”PRIPOMOČKI IN OLAJŠAVE”] Poleg osnovnih funkcijnudi obdelava ponuja še cel niz pripomočkov in olajšav. Evidentiranje in obračunavanje davka na dodano vrednost za večje davčne zavezance. Za trgovinske obratovalnice se vsi prometni podatki zapišejo v »trgovinsko knjigo«, ki jo lahko pregledujemo preko ekrana ali izpišemo na tiskalnik. V vsakem trenutku je dosegljiva informacija o vrednosti zaloge po nabavnih in prodajnih cenah. Omogočeno je poslovanje s predračuni in rezervacijo zaloge. Na predračunih lahko popravljamo pozicije (količina, cena, rabat) ali pa posamezne brišemo v celoti. Če pride do realizacije, naredimo iz predračuna (ponudbe) račun. Za prodajne artikle lahko sestavimo in izpišemo garancijske liste. Dnevno lahko izpišemo spisek artiklov, katerih zaloga se je zmanjšala pod minimalno. Za nabavo lahko sestavimo naročilnico. Na tiskalnik lahko selektivno iztiskamo etikete za prodajne artikle z nazivom, šifro in ceno. Izdelana je analiza prodaje za podano časovno obdobje po prodajalcih ali kupcih, po prodajnih in nabavnih cenah.[/accordion_item]
[/animation] [/animation_container] [/one_half] [one_half] [animation_container] [animation type=”fadeInLeft” delay=”0.6s”]
[accordion_item title=”PREGLED NABAVE” active=”no”] Možen je pregled nabave za podano časovno obdobje za posameznega dobavitelja ali celotno nabavo. Za posamezni artikel lahko pregledate ali iztiskate prometno kartico, na kateri so kronološko podani podatki o otvoritveni zalogi, nabavah in prodajah.[/accordion_item] [accordion_item title=”EVIDENCE”] Izdelana je evidenca za konsignacijsko nabavo in prodajo. Gostinci lahko definirajo za prodajo »sestavljene« artikle s sestavnico, s pomočjo katere se razknjižuje poraba »surovin«. Obdelava omogoča delo v računalniški mreži. Podatke lahko vnašamo istočasno z več računalnikov (blagajn) povezanih v računalniško mrežo.[/accordion_item] [accordion_item title=”PLAČILNI POGOJI”]V ceno je vključena namestitev programov na uporabnikov računalnik, pomoč pri postavitvi šifrantov in organizaciji poslovanja ter uvajanje operaterjev v delo z obdelavo. Za pravilno delovanje programov dajemo tri mesece garancije. Uporabo obdelave je možno poravnati v enkratnem znesku. Lahko pa sklenemo pogodbo o najemu, pri čemer je vključena najemnina, vzdrževanje in pomoč pri izvajanju. Cena ja v vsakem primeru odvisna od velikosti obratovalnice (število delovnih postaj) in obsega prometa v njej.[/accordion_item]
[/animation] [/animation_container] [/one_half] [clearfix][/clearfix]